Teknoloji ve KalkınmaBilim ve teknoloji politikaları gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, gelişmekte olan ülkelerde de iktisadi gelişmenin temel koşullarından biridir. Yaşadığımız çağda bilim ve teknoloji doğrudan bir üretici güç ve neredeyse bir üretim faktörü niteliği kazanmıştır. Teknoloji alanında yetkinlik kazanan ülke uluslararası alanda rekabet üstünlüğü elde edecektir. Gelişmiş ülkeler kendilerini başarıya götürecek bu yolda kalkınmanın sağlanabilmesi için teknoloji koşulunun sağlanması gerektiğini daha erken fark edip uygulamaya başlarken bazıları ise bu alanda politika ve strateji belirlemek için geç kalmış ya da oluşturulan politikaları uygulamada istikrarlı bir faaliyet gösterememişlerdir. Teknolojik yetkinliği sağlama hususunda geç kalan ülkelerden biri de Türkiye'dir. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından itibaren bu alanda çalışmalara başlamış, fakat devletin dışa kapalı bir politika sergilemesi, eğitim sistemindeki yetersizlik, bu alan için ayrılan kaynağın az olması, devlet- üniversite ve sanayi üçlemesindeki motivasyonun sağlanamaması, kısacası teknoloji üretimi için etkili bir alt yapı oluşturulamaması Türkiye'yi bu alanda başarılı bir çok örneği geriden takip etmek zorunda bırakmıştır. Bu çalışmanın amacı, son yıllarda teknoloji temelli kalkınmayı öncelikli hedef haline getiren Türkiye'nin, bu hedefe yürürken teknolojiye ne kadar ağırlık verdiği, ne kadar yol aldığı ve gelişmiş ülkelerin başarısına ulaşmak için neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktır. Anahtar Kelimeler: "Teknoloji", "Kalkınma", "Türkiye"3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

TEK PARTİ